Welke informatie moet ik bezorgen voor taksvrije invoer?

De informatie dat u nodig hebt voor taksvrije invoer verschilt van land tot land. In sommige landen hebt u niet meer nodig dan een gevaloriseerde inventaris en een kopie van u paspoort. In andere gevallen zal u naast deze twee documenten een werkvergunning, visum, douaneverklaring of andere documenten nodig hebben.

Hou er ook rekening mee dat sommige landen geen taksvrije import toestaan (ook al hebt u alle nodige documenten).

Het is de verantwoordelijkheid van de verzender (= meestal ook de ontvanger en eigenaar van de goederen) om op de hoogte te zijn van de persoonlijke situatie, wat u verstuurt en de geldende douanewetging in het land van bestemming. Deze zaken beïnvloeden of u al dan niet (import)taksen dient te betalen.

Indien uw goederen tegengehouden worden door de douaneautoriteiten en aangemerkt worden voor betaling van (import)taksen dan is het uw verantwoordelijkheid om deze taksen te voldoen alsook enige andere procedure die gevraagd wordt. In uitzonderlijke gevallen zal u gevraagd worden om u aan te bieden in een douanekantoor met uw paspoort. Het is ook mogelijk dat u gevraagd wordt door de douane verwijderde goederen op te halen of een som te betalen voor de vernietiging ervan (als u gevaarlijke/verboden goederen hebt verstuurd)….dis is zeer uitzonderlijk!

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *