Can I ship batteries?

Yes, you can ship batteries, small amounts for personal use only.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *